Điều khoản dịch vụ
1. Phạm Vi Áp Dụng
Điều khoản sử dụng này áp dụng cho tất cả người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các chủ doanh nghiệp, người tìm việc, và các bên thứ ba sử dụng dịch vụ của TimviecSpa.com. Bằng việc truy cập và sử dụng dịch vụ, người dùng đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện được nêu.
2. Điều Kiện Tạo Tài Khoản
2.1 Điều Kiện Đăng Ký
• 
Người dùng phải ít nhất 18 tuổi hoặc đủ tuổi lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam.
• 
Cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi tạo tài khoản, bao gồm tên đầy đủ, địa chỉ liên lạc, và các thông tin cần thiết khác.
• 
Cập nhật thông tin cá nhân nếu có bất kỳ thay đổi nào để đảm bảo thông tin luôn chính xác và mới nhất.
2.2 Bảo Mật Tài Khoản
• 
Người dùng có trách nhiệm bảo vệ mật khẩu và không chia sẻ thông tin tài khoản với người khác.
• 
Người dùng phải thông báo ngay lập tức cho TimviecSpa.com nếu có nghi ngờ tài khoản của mình bị sử dụng trái phép.
2.3 Điều Kiện Sử Dụng
• 
Tài khoản không được phép sử dụng cho các mục đích phi pháp hoặc không phù hợp với mục tiêu chính của dịch vụ, là việc tuyển dụng và tìm kiếm việc làm trong ngành spa và làm đẹp.
• 
TimviecSpa.com có quyền từ chối hoặc hủy bỏ tài khoản của người dùng không tuân thủ theo quy định của dịch vụ hoặc pháp luật.
2.4 Hủy Tài Khoản
• 
Người dùng có thể yêu cầu hủy tài khoản của mình tại bất kỳ thời điểm nào qua email hoặc tính năng được cung cấp trên nền tảng.
• 
TimviecSpa.com có quyền hủy bỏ tài khoản nếu người dùng vi phạm điều khoản sử dụng, hoặc không hoạt động trong một khoảng thời gian dài mà không thông báo.
3. Nội Quy & Trách Nhiệm Người Dùng
Người dùng khi đăng ký TimviecSpa.com phải tuân thủ nội quy cộng đồng được thiết lập để duy trì một môi trường lành mạnh và tích cực. Các hành vi sau đây là không được chấp nhận và có thể dẫn đến việc tài khoản bị đình chỉ hoặc xóa:
• 
Đăng tải nội dung sai sự thật, lừa đảo, vi phạm bản quyền, phản cảm, kích động thù địch, hoặc phân biệt đối xử.
• 
Sử dụng thông tin cá nhân của người khác mà không có sự đồng ý của họ.
• 
Phát tán virus hoặc mã độc hại nhằm gây hại cho TimviecSpa.com hoặc người dùng khác.
• 
Spam, phát tán quảng cáo không mong muốn hoặc các hoạt động giao dịch không hợp pháp.
3.1 Trách Nhiệm Người Dùng
Người dùng chịu trách nhiệm đầy đủ cho các thông tin cá nhân họ cung cấp và cho các nội dung họ đăng tải trên TimviecSpa.com. Mỗi người dùng cần đảm bảo rằng:
• 
Thông tin hồ sơ và tài liệu cá nhân đúng sự thật, chính xác và cập nhật.
• 
Bảo mật thông tin tài khoản của mình và thông báo ngay lập tức cho TimviecSpa.com nếu phát hiện có sự sử dụng trái phép.
• 
Tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến tuyển dụng và lao động.
3.2 Sử Dụng Dịch Vụ Đúng Mục Đích
Dịch vụ của TimviecSpa.com được cung cấp cho mục đích kết nối chủ doanh nghiệp với người lao động và không dành cho việc sử dụng cá nhân không liên quan đến mục tiêu này. Người dùng phải cam kết sử dụng dịch vụ một cách chính đáng và không lạm dụng dịch vụ cho các mục đích trái phép hoặc gây hại cho người khác.
3.3 Tuân Thủ Pháp Luật
Người dùng phải đảm bảo rằng họ tuân thủ tất cả các quy định pháp luật hiện hành khi sử dụng TimviecSpa.com. Việc sử dụng dịch vụ để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
3.4 Hậu Quả Của Việc Vi Phạm Nội Quy
TimviecSpa.com có quyền, mà không cần thông báo trước, đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bất kỳ người dùng nào vi phạm nội quy và trách nhiệm người dùng nêu trên. Các hành vi vi phạm sẽ được xử lý nghiêm ngặt để bảo vệ quyền lợi của cộng đồng và duy trì uy tín của nền tảng.
4. Quyền Riêng Tư và Bảo Mật Dữ Liệu
TimviecSpa.com nghiêm túc tôn trọng quyền riêng tư của người dùng. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân và sử dụng các biện pháp bảo mật tiên tiến để bảo vệ dữ liệu người dùng tránh khỏi truy cập không được phép, thay đổi, tiết lộ hoặc hủy diệt không chính đáng.
4.1 Thu Thập và Sử Dụng Thông
Tin Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân khi cần thiết cho việc cung cấp và cải thiện dịch vụ của TimviecSpa.com. Mọi thu thập thông tin sẽ được thông báo rõ ràng cho người dùng và chỉ diễn ra với sự đồng ý của họ.
4.2 Quyền Của Người Dùng Đối Với Thông Tin Cá Nhân
Người dùng có quyền truy cập, cập nhật, và xóa thông tin cá nhân của mình trên TimviecSpa.com. Để bảo vệ quyền riêng tư, người dùng cũng có thể yêu cầu xóa tài khoản và mọi dữ liệu liên quan từ hệ thống của chúng tôi. Đề nghị xóa tài khoản sẽ được xử lý nhanh chóng, và mọi thông tin cá nhân sẽ được loại bỏ an toàn khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi, trừ trường hợp pháp luật yêu cầu lưu trữ thông tin cho mục đích kiểm toán, giải quyết tranh chấp hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý khác.
4.3 Bảo Vệ Thông Tin
Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật công nghệ thông tin và tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập hoặc sử dụng trái phép. Điều này bao gồm việc sử dụng mã hóa, tường lửa và các biện pháp bảo mật khác để bảo vệ thông tin trực tuyến của bạn.
4.4 Chia Sẻ Thông Tin Với Bên Thứ Ba
Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba trừ khi có sự cho phép rõ ràng từ người dùng hoặc khi cần thiết để cung cấp dịch vụ đã yêu cầu. Khi chia sẻ thông tin, chúng tôi đảm bảo rằng bên thứ ba tuân thủ các chuẩn mực bảo mật và quyền riêng tư tương đương hoặc cao hơn những gì chúng tôi áp dụng.
4.5 Thông Tin Cá Nhân Khi Chấm Dứt Dịch Vụ
Trong trường hợp người dùng quyết định chấm dứt tài khoản, chúng tôi sẽ lưu giữ bản ghi lịch sử giao dịch và tương tác với TimviecSpa.com cho mục đích kiểm toán và pháp lý theo thời hạn quy định của pháp luật. Sau thời hạn đó, thông tin cá nhân sẽ được xóa một cách an toàn và không thể phục hồi.
4.6 Thông Báo Về Việc Thay Đổi Chính Sách
Mọi thay đổi đối với chính sách bảo mật sẽ được thông báo trên trang web của chúng tôi và, nếu cần thiết, thông qua các kênh liên lạc khác. Chúng tôi khuyến khích người dùng thường xuyên xem xét chính sách để cập nhật về cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn.
5. Điều Chỉnh Điều Khoản
5.1 Cập Nhật Điều Khoản
TimviecSpa.com có quyền, vào bất kỳ thời điểm nào và mà không cần thông báo trước, điều chỉnh, thay đổi hoặc cập nhật các điều khoản sử dụng này. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên trang web hoặc khi người dùng được thông báo theo phương thức khác.
5.2 Trách Nhiệm Của Người Dùng
Người dùng có trách nhiệm duy trì sự nhận thức về các điều khoản hiện hành bằng cách xem xét các cập nhật thường xuyên trên TimviecSpa.com. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi về điều khoản sử dụng có hiệu lực đồng nghĩa với việc người dùng chấp nhận và đồng ý tuân theo các điều khoản được cập nhật.
6. Ngừng Cung Cấp Dịch Vụ
6.1 Quyền của TimviecSpa.com
TimviecSpa.com có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt hoàn toàn việc cung cấp dịch vụ cho một hoặc tất cả người dùng vào bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bảo trì hệ thống, khắc phục sự cố kỹ thuật, hoặc thay đổi dịch vụ.
6.2 Trách Nhiệm Khi Ngừng Cung Cấp Dịch Vụ
Trong trường hợp TimviecSpa.com quyết định ngừng cung cấp dịch vụ, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo trước cho người dùng qua email hoặc thông báo trên trang web, ngoại trừ trong trường hợp khẩn cấp hoặc bất khả kháng. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng giảm thiểu bất kỳ sự bất tiện nào và hỗ trợ người dùng trong việc chuyển đổi sang các dịch vụ thay thế nếu có thể.
6.3 Bồi Thường
TimviecSpa.com không chịu trách nhiệm pháp lý hay bồi thường cho người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào do việc tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ, trừ khi việc ngừng cung cấp dịch vụ đó vi phạm các thỏa thuận đã ký kết trước đó giữa người dùng và TimviecSpa.com.
6.4 Dữ Liệu Người Dùng
Trong trường hợp dịch vụ bị ngừng hoạt động, TimviecSpa.com sẽ xử lý dữ liệu người dùng theo chính sách bảo mật và quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo thông tin cá nhân được bảo vệ và xóa đúng cách theo yêu cầu của người dùng.
business_verified
Cho doanh nghiệp
Cho ứng viên
Đào tạo
Khác
© 2024 - Bản quyền thuộc Công ty TNHH Công nghệ MERA